poniedziałek, 19 września 2011

Informacja o zakończeniu świadczenia usługi telefonii komórkowej GaduAIR


W nawiązaniu do zapowiadanych zmian strategii projektu MVNO, Zarząd GG Network S.A. podjął decyzję o zakończeniu świadczenia usługi sieci telefonii komórkowej GaduAIR z dniem 31 października 2011.
Decyzja ta jest podyktowana brakiem możliwości pełnej realizacji celów założonych przez  spółkę. Jest to spowodowane w głównej mierze strukturą polskiego rynku komórkowego, w znacznym stopniu utrudniającą odniesienie sukcesu niezależnym operatorom MVNO, pomimo oferowania przez nich bardzo atrakcyjnych warunków.
- Mimo trudnej decyzji, jesteśmy pewni, że kompetencje biznesowe i technologiczne pozyskane przez spółkę w obszarze telekomunikacyjnym wpłyną pozytywnie na dynamiczny rozwój nowej – w tym również mobilnej – platformy komunikacyjnej GG, która jest dla nas nadrzędnym celem strategicznym. Warto przypomnieć, że już teraz z mobilnych wersji Gadu-Gadu w telefonie korzysta w skali miesiąca ponad 700 tys. użytkowników komórek i liczba ta stale rośnie. Świat usług mobilnych jest zatem dla nas bardzo atrakcyjny – komentuje Tomasz Jażdżyński, prezes Zarządu GG Network S.A.
Zakończenie świadczenia usługi GaduAIR zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych GG Network, a warunki podstawowej oferty GaduAIR zostaną utrzymane bez zmian aż do dnia 31.10.2011.
Wszyscy Klienci sieci GaduAIR mają możliwość przeniesienia swojego numeru do innego, dowolnego operatora komórkowego lub wystąpienia z wnioskiem o zwrot niewykorzystanych środków. Szczegółowe informacje oraz procedury dostępne są na stronie internetowej www.gaduair.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta GaduAIR.

Telefonia GaduAIR – www.gaduair.pl - została uruchomiona w maju 2009 roku. Usługa działa w modelu wirtualnego operatora komórkowego (MVNO) w oparciu o infrastrukturę sieci Plus. W uznaniu dla atrakcyjności oferty, w 2010 roku sieć GaduAIR otrzymała tytuł Prepaida Roku.

Brak komentarzy: