wtorek, 30 sierpnia 2011

Tabele PHP as MySQL

Prosta funkcja którą można zaimplementować w klasie która dynamicznie buduje zapytania sql do bazy danych i zwraca tabele.
użycie

pobierzTabele( "kontakty", array( "imie" => "tomek", "wiek" => "20" ) )function pobierzTabele($table, $pole = null, $sortowanie = null){
/*
* @var : $sql zapytanie do bazy;
* @var : $table - tabela
* @var : $pole - pole z warunkami w tablicy
* #var : wersja 0.0.1
*/
$sql = '';

if ( is_array($pole) ){
$sql = ' where';
foreach ( $pole as $key => $value ){
if ( isset ($and1) ) { $sql .= ' and '; }
$sql .= ' '.$key.'='.$value.' ' ;
$and1 = '';
} // end foreach
} // end else

if ( !is_null($sortowanie)) $sql .=' ORDER BY '.$sortowanie.' ASC';
else $sql .=' ORDER BY nazwa ASC';

/* TODO : Połączenie z bazą danych */
/* TODO : Wysyłam zapytanie wynik jako rezultat*/

$link = mysql_connect( $host, $user, $password );
mysql_select_db($base, $link);
$result = mysql_query ( $query, $link );

if ( mysql_numrows($result) )
while($row = mysql_fetch_array($result))
$tabela[$row[1]] = $row;

if ( isset($tabela) )
return $tabela;
else
return 0;
}

Brak komentarzy: